צור קשר עכשיו

תקנון ותנאי שימוש באתר :

 

1 .האתר הינו בבעלות חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ "

2 .האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד .

3 .הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון .

4 .במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר .

5 .התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד .

6 .כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש .

7 . חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע  המפורסם באתר

8 .תוכן המפורסם באתר שייך לחברת  " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של  חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ ".

9 .עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי  חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " תהא רשאית לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים . פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף מטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות .

10 .אחריות, אבטחה ופרטיות: חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " או ספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " . להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ ". כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " מתחייבת כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, י" י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " תהיה רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי חברת " י.ת.ם השקעות ושיווק (2000) בע"מ " צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

11 .על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל – אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

כתובת המשרד: השמש העולה 3, רמת השבים
דילוג לתוכן